Seksjon for bygg

Seksjonen har ansvaret for bygge- og eiendomspolitikken i statlig sivil sektor, og følger opp internt statlig regelverk for statens byggeprosjekter og for statens leie av lokaler i markedet.