Ekspedisjonssjef Jan Olav Pettersen

Ekspedisjonssjef Jan Olav Pettersen

Ekspedisjonssjef Jan Olav Pettersen

Statsforvaltningsavdelingen

E-post: Jan-Olav.Pettersen@dfd.dep.no
Telefon: 22 24 42 85
Mobil: 90 66 50 02