NOU 2023: 3

Mer av alt – raskere — Energikommisjonens rapport

Utredningen inneholder en kartlegging av energibehovene og forslag til økt energiproduksjon, med mål om at Norge fortsatt skal ha overskuddsproduksjon av kraft og at rikelig tilgang på fornybar kraft fortsatt skal være et konkurransefortrinn for norsk industri.

Les dokumentet

Digitale vedlegg