Norge og EU styrker energisamarbeidet for en bærekraftig fremtid

Statssekretær Elisabeth Sæther deltok på EUs uformelle energiministermøte i Brussel 15.april, hvor hovedtemaet var energiinfrastruktur. I forbindelse med møtet ble det også signert fire bilateral Memorandums of Understanding (MoU) om grensekryssende transport og lagring av CO2 med Belgia, Nederland, Danmark og Sverige.

Bilde fra CCS-møte i Brussel
Fra venstre: Daniel Liljeberg, statssekretær fra Sverige, Lars Aagard, Klima- energi- og forsyningsminister i Danmark, Elisabeth Sæther, statssekretær fra Norge, Caroline Kollau, energimarkedsdirektør fra Nederland og Alexia Bertrand, statssekretær fra Belgia. Foto: Belgian Presidency of the Council of the European Union / Julien Nizet

Norge har full råderett over sin energipolitikk, men vi er også avhengig av samarbeid internasjonalt for å løse utfordringene vi har. Norge og EU har et tett samarbeid innen energi, og dette er avgjørende for å møte klimautfordringene og sørge for energiforsyningssikkerhet. EU er vårt viktigste eksportmarked for norsk gass, og Norge deltar aktivt i EUs indre energimarked.

– Norge har deltatt i viktige møter med energiministrene i Europa siden 2003. Disse møtene gir oss muligheten til å fremme norske interesser i EU. Det er avgjørende for Norge å være en aktiv deltaker i disse diskusjonene for å sikre en bærekraftig og stabil energiforsyning både nasjonalt og i Europa, sier energiminister Terje Aasland.

De siste årene har Norge fokusert på utvikling av havvind i Nordsjøen, etablering av et marked for hydrogen og karbonfangst- og lagring. Dette er sentrale temaer i vårt samarbeid med EU.

I forbindelse med møtet, under det belgiske formannskapet, signerte Norge bilaterale Memorandums of Understandings (MoU) med Belgia, Danmark, Nederland og Sverige. Dette muliggjør grensekryssende transport og lagring av CO2.

– Klimautfordringen går på tvers av landegrenser, derfor er det også helt avgjørende for at vi får på plass løsninger for transport av CO2 på tvers av landegrenser. Dette er en viktig dag for klimaet, norske energiinteresser og vår satsing på karbonfangst- og lagring. Norsk sokkel er klar for å ta imot store mengder CO2, sier Aasland.