Prop. 69 LS (2023–2024)

Lov om bærekraftige produkter og verdikjeder (bærekraftige produkter-loven) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutninger nr. 154/2023 og 155/2023 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordningene (EU) 2019/424, (EU) 2019/2019, (EU) 2019/2020, (EU) 2019/2021, (EU) 2019/2022, (EU) 2019/2023, (EU) 2019/2024, (EU) 2021/341 og (EU) 2019/1784

I proposisjonen foreslås det en ny lov om bærekraftige produkter og verdikjeder, som har til formål å hjemle et nytt og forsterket rammeverk for bærekraftige produkter som er under utvikling i EU. Proposisjonen foreslår også vedtak om Stortingets samtykke til innlemmelse av ni rettsakter under EUs økodesigndirektiv i EØS-avtalen.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget