Prop. 185 L (2020–2021)

Lov om Norges kontinentalsokkel

Prop. 185 L (2020–2021) handler om Lov om Norges kontinentalsokkel. Loven definerer Norges kontinentalsokkel i tråd med havretten og legger til rette for at Kongen i forskrift kan fastsette de nøyaktige koordinatene for grensene for denne. Yttergrensene for sokkelen mot det internasjonale havbunnsområdet utenfor skal fastsettes på grunnlag av anbefalinger fra Kommisjonen for kontinentalsokkelens yttergrense i New York. Avgrensningslinjene mot nabolands sokler skal fastsettes i tråd med de bilaterale avgrensningsavtalene som gjelder Sverige, Danmark, Færøyene, Storbritannia, Island, Grønland og Russland. Loven er modellert etter gjeldende lover for Norges grunnlinjer og 200 mils soner. Loven vil ikke regulere ressursutnyttelse, miljøforhold eller forskning på sokkelen. Dette vil fortsatt reguleres av gjeldende lovgivning for petroleumsaktivitet, mineralaktivitet, miljøforhold og forskning på sokkelen. Loven presiserer den geografiske utstrekningen for Norges suverene rettigheter til å utforske og utnytte ressursene på kontinentalsokkelen og bidrar slik til forutsigbarhet og klare rammevilkår for virksomhet på sokkelen.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget