Høring - forslag til lov om mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen

Status: Under behandling

Høringsfrist: 10.08.2017