Høring - forslag til lov om mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen

Status: På høring

Høringsfrist: 10.08.2017