Konsesjonsverk

Standard avtaler for petroleumsvirksomhet

Standard utvinningstillatelse for nummererte konsesjonsrunder  – Standard for utvinningstillatelse som tildeles ved nummererte konsesjonsrunder (umodne områder). 

TFO 2019 - Utvinningstillatelse.pdf – Standard for utvinningstillatelse som tildeles ved tildelinger i forhåndsdefinerte områder (modne områder).

Selskaper som får tildelt en utvinningstillatelse må inngå en avtale for petroleumsvirksomhet. Avtalen består av en hoveddel kalt "Spesielle bestemmelser" og to vedlegg; "Vedlegg A Samarbeidsavtale" og "Vedlegg B Regnskapsavtale". Dette er standarddokumenter som er utarbeidet i to ulike versjoner avhengig av om staten har en andel i den aktuelle tillatelse eller ikke. Dokumentene er tilgjengelige her;

Avtale for petroleumsvirksomhet med vedlegg - med statlig deltakerandel

Avtale for petroleumsvirksomhet med vedlegg - uten statlig andel

Standard stratigrafisk samarbeidsavtale - Er utvinningstillatelsen stratigrafisk delt over eller under annen utvinningstillatelse, vil det bli stilt krav om inngåelse av en stratigrafisk samarbeidsavtale.

Model unit agreement   - Utformet i samarbeid med OLF og godkjent av Olje- og energidepartementet i februar 2012. Basert på standard samarbeidsavtale.