Avdelinger ved Statsministerens kontor

Statsministerens kontor har i tillegg til politisk ledelse tre avdelinger og en kommunikasjonsseksjon.