Internasjonal avdeling

Avdelingen bistår statsministeren og regjeringsråden i alle saker av internasjonal karakter.

Med årene er skillet mellom utenrikspolitiske og innenrikspolitiske spørsmål blitt mindre. De aller fleste saker på Regjeringens dagsorden berøres av Norges internasjonale forbindelser og våre forpliktelser gjennom blant annet EØS, WTO og FN-samarbeidet.

Avdelingen følger den internasjonale utviklingen, blant annet gjennom løpende kontakt med Utenriksdepartementet og norske utenriksstasjoner.

Avdelingen har ansvaret for tilretteleggelse og gjennomføring av statsministerens reiser og deltagelse ved møter og konferanser i utlandet, og forberedelse av besøk fra utlandet til statsministeren. Den har også ansvaret for å håndtere korrespondanse til og fra utlandet.

Avdelingens representanter deltar i arbeidsgrupper og forhandlingsdelegasjoner til viktige forhandlinger med andre land.

Internasjonal avdeling har 6 medarbeidere.