Riikkaidgaskasaš ossodat

Almmustahttináigodat Solberga ráđđehus

Almmustahtti: Stáhtaministara kantuvra

Ossodat veahkeha stáhtaministara ja ráđđehusráđi buotlágan riikkaidgaskasaš barggus.