Administrativ og konstitusjonell avdeling

Administrativ og konstitusjonell avdeling bistår statsministeren og regjeringsråden med forberedelse og oppfølging av Statsrådets saker.

Avdelingen har ansvaret for alle administrative oppgaver ved Statsministerens kontor. Det omfatter blant annet personal- og lønnssaker, budsjett- og regnskap, arkiv, IKT, drift og sikkerhet, samt biltjenesten. Avdelingen har ansvaret for juridiske spørsmål knyttet til det administrative arbeidet ved kontoret, og har dessuten et særlig ansvar for statsrettslige og konstitusjonelle spørsmål.

Administrativ og konstitusjonell avdeling har også ansvaret for regnskap og budsjett for lønns- og reiseutgifter til den politiske ledelse i alle departementene.

Avdelingen har 62 medarbeidere.

Avdelingen har følgende seksjoner:

  • Regjeringens biltjeneste

    Regjeringens biltjeneste ble etablert 1. januar 1962 og administreres av Statsministerens kontor. Biltjenestens oppgave er å stille bil til disposisjon for statsrådene.

Til toppen