Administrativ og konstitusjonell avdeling

Administrativ og konstitusjonell avdeling bistår statsministeren og regjeringsråden med forberedelse og oppfølging av Statsrådets saker.

Avdelingen har ansvaret for alle administrative oppgaver ved Statsministerens kontor. Det omfatter blant annet personal- og lønnssaker, budsjett- og regnskap, arkiv, IKT og drift og sikkerhet. Avdelingen har ansvaret for juridiske spørsmål knyttet til det administrative arbeidet ved kontoret, og har dessuten et særlig ansvar for statsrettslige og konstitusjonelle spørsmål.

Administrativ og konstitusjonell avdeling har også ansvaret for regnskap og budsjett for lønns- og reiseutgifter til den politiske ledelse i alle departementene.

Avdelingen har 38 medarbeidere.

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Personal-, økonomi- og juridisk seksjon

  ​Seksjonen ivaretar arbeidsgiveransvaret for de administrativt ansatte ved SMK og de politisk ansatte i alle departement. Seksjonens jurister jobber med ulike juridiske spørsmål, særlig med stats- og forvaltningsrett, herunder konstitusjonelle spørsmål og habilitet. Seksjonen utfører økonomi- og regnskapstjenester i henhold til økonomireglementet, samt løpende budsjettarbeid. Seksjonen består også av statsrådssekretariatet, som tar hånd om alt det praktiske arbeidet i forbindelse med statsrådsmøtene på slottet.

 • IKT-seksjonen

  ​IKT-seksjonen bistår SMK og regjeringen med IKT-støtte, herunder bistand i forbindelse med reiser, møter, seminarer og konferanser. Seksjonen har ansvar for oppdatering og utvikling av IKT-systemene ved kontoret.

 • Seksjon for informasjonsforvaltning

  Seksjon for informasjonsforvaltning har ansvar for å ordne og innrette dokumentfangsten på kontoret på en slik måte at dokumentene blir sikret som informasjonskilder for samtiden og ettertiden. Seksjonen bistår og tilrettelegger for kontorets løpende saksbehandling og allmennhetens innsyn.

 • Seksjon for kontortjenester og sikkerhet

  Seksjonen skal gi nødvendig støtte og oppfølging til kontoret.