Seksjon for informasjonsforvaltning

Seksjon for informasjonsforvaltning har ansvar for å ordne og innrette dokumentfangsten på kontoret på en slik måte at dokumentene blir sikret som informasjonskilder for samtiden og ettertiden. Seksjonen bistår og tilrettelegger for kontorets løpende saksbehandling og allmennhetens innsyn.