Hálddahuslaš- ja vuođđolágalaš ossodat

Hálddahuslaš- ja vuođđolágalaš ossodahkii gullá ráhkkanahttit ja čuovvolit stáhtaministara ja ráđđehusráđi áššiid.