Kommunikasjonsseksjonen

Kommunikasjonsseksjonen ledes av kommunikasjonssjefen som er direkte underlagt regjeringsråden. Seksjonen samarbeider nært med politisk ledelse, først og fremst statssekretæren for pressesaker. Kommunikasjonssjefen fungerer vanligvis som pressekontakt i statssekretærens fravær, eller etter nærmere avtale.