Kommunikasjonsseksjonen

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

Kommunikasjonsseksjonen ledes av kommunikasjonssjefen som er direkte underlagt regjeringsråden. Seksjonen samarbeider nært med politisk ledelse, først og fremst statssekretæren for pressesaker. Kommunikasjonssjefen fungerer vanligvis som pressekontakt i statssekretærens fravær, eller etter nærmere avtale.