Kommunikasjonsrådgiver/nettredaktør Roger Holmsen

Kommunikasjonsrådgiver/nettredaktør Roger Holmsen

Roger Holmsen

E-post: roger.holmsen@smk.dep.no
Telefon: 22 24 40 62
Mobil: 97 11 28 45