Kommunikasjonsrådgiver Kaja Schill Godager

Kommunikasjonsrådgiver Kaja Schill Godager

Kaja Schill Godager

E-post: ksg@smk.dep.no
Telefon: 22 24 40 25
Mobil: 91 91 98 93