Regjeringsråd Anne Nafstad Lyftingsmo

E-post: anl@smk.dep.no
Telefon: 22 24 40 24

Regjeringsråden leder den faste staben ved Statsministerens kontor. Hun har ansvaret for den daglige driften av kontoret. Dette inkluderer også arbeidsgiveroppgaver for de politiske stillingene ved Statsministerens kontor og i departementene.