Pressekontakter ved Statsministerens kontor

Kommunikasjonsarbeidet ved Statsministerens kontor ledes av statssekretæren for presse- og informasjonssaker. Statssekretæren er statsministerens pressetalsmann og holder også nær kontakt med regjeringspartiets/-partienes informasjonstjeneste.

Innsynsforespørsler

Innsynsforespørsler til kontoret rettes via e-post til [email protected] eller eInnsyn – offentlig elektronisk postjournal