Pressekontakter ved Statsministerens kontor

Kommunikasjonsarbeidet ved Statsministerens kontor ledes av statssekretæren for presse- og informasjonssaker. Statssekretæren er statsministerens pressetalsmann og holder også nær kontakt med regjeringspartiets/-partienes informasjonstjeneste.

Innsynsforespørsler

Innsynsforespørsler til kontoret rettes via e-post til postmottak@smk.dep.no eller eInnsyn – offentlig elektronisk postjournal