Preassaoktavuođat

Oktavuohta maid preassa váldá stáhtaministariin ja Stáhtaministara kantuvrrain manná čuovvovaččaid bokte: preassaáššiid stáhtačálli, politihkalaš ráđđeaddi ja Preassa- ja diehtojuohkinsuorgi.