Preassaoktavuođat

Almmustahttináigodat

Almmustahtti: Stáhtaministara kantuvra

Oktavuohta maid preassa váldá stáhtaministariin ja Stáhtaministara kantuvrrain manná čuovvovaččaid bokte: preassaáššiid stáhtačálli, politihkalaš ráđđeaddi ja Preassa- ja diehtojuohkinsuorgi.