Vil ha et mer forbrukervennlig strømmarked

Regjeringen har varslet en ryddesjau i strømsalgmarkedet. Nå kommer det flere forslag til tiltak som skal gjøre det enklere å inngå en god strømavtale. Forslagene blir sendt på høring nå i høst.

– Vi er opptatt av at det skal være enklere for forbrukerne å finne den beste strømavtalen for seg, og at forbrukere ikke skal bli lurt, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp).

Sammen med olje- og energiminister Terje Aasland forbereder hun nå et forslag til lov- og forskriftsendringer som skal bidra til et mer forbrukervennlig strømmarked.

Det foreslås en rekke tiltak som skal redusere informasjonsskjevheten forbrukerne opplever i strømmarkedet, og gjøre det enklere for forbrukere å orientere seg i markedet.

Tiltakene skal gjøre det lettere for strømkundene å finne gode strømavtaler og hjelpe til med å komme seg vekk fra dårlige strømavtaler.

Blant tiltakene som foreslås er:

  • Dersom strømselskapet vil endre en inngått strømavtale på en måte som gjør avtalen dårligere for kunden, kan disse endringene tidligst tre i kraft 30 dager etter at varsel er mottatt. Det vil si at forbrukeren ikke blir bundet av endringen før det. Dersom forbruker er uenig i endringene, skal forbruker kostnadsfritt kunne komme seg ut av avtalen
  • Strømsalgsselskapene må opplyse dersom avtalen ikke følger spotprisen time for time (for eksempel dersom avtalen er en såkalt «standard variabelavtale»).
  • Strengere krav til informasjon om bruddgebyr (gebyr for at kunde må betale for å si opp avtalen) i avtaler med bindingstid, både ved avtaleinngåelse og underveis i avtaleperioden.
  • Innføring av en «nedkjølingsperiode» på 24 timer ved salg av strømavtaler via telefonsalg, dørsalg, standssalg og butikksalg. Ved slike salgsformer foreslås det at forbrukeren ikke kan inngå avtalen i nedkjølingsperioden.
  • Redusere perioden for forskuddsfakturering fra 10 uker til fire uker.

–  Vi har gjort en rekke innstramminger og varsler nå enda flere. I tillegg skal vi ha slutt på at strømsalgselskapene bryter reglene i så stor skala, og jobber derfor med tiltak som skal gi oss nye sanksjonsmuligheter overfor dem. Tiltakene bygger på forslag som vi har mottatt fra Reguleringsmyndigheten for energi (RME), sier olje- og energiminister Terje Aasland. 

De nye forslagene vil bli sendt ut på høring i løpet av oktober i år.