Åpenhetsloven

Åpenhetsloven pålegger virksomheter å utføre aktsomhetsvurderinger for å stanse, forebygge og begrense negative konsekvenser på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Evaluering av åpenhetsloven

Saksgang: Åpenhetsloven

Norsk posisjon aktsomhetsdirektivet

Aktsomhetsdirektivet

Åpenhetsloven: Forbrukertilsynet