Prop. 67 L (2023–2024)

Endringer i gjeldsordningsloven mv. (effektivisering og forenkling av gjeldsordningsprosessen)

Barne- og familiedepartementet legger i denne proposisjonen frem forslag til endringer i gjeldsordningsloven mv. for å forenkle og effektivisere gjeldsordningsprosessen. Proposisjonen inneholder blant annet forslag til endringer som gjør det enklere å sette i gang gjeldsforhandlinger og gjennomføre gjeldsordningen for skyldneren. Det foreslås at skyldner ikke lenger må forsøke å få til en utenrettslig gjeldsordning selv eller ved hjelp av et Nav-kontor. Skyldneren kan søke om gjeldsforhandlinger direkte til namsmannen. For at flere skal klare å gjennomføre ordningen, foreslås det kortere gjeldsordningsperioder enn normalt fem år dersom det foreligger sosiale forhold som er særlig belastende for skyldneren. Proposisjonen inneholder også forslag til lettelser i forbudet mot gjeldsordning mer enn én gang. Videre foreslås at det ikke lenger skal være noen etterperiode på to år etter at gjeldsordningsperioden er fullført.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget