Telefonsalg

Nærmere 2,1 millioner nordmenn har reservert seg mot telefonsalg i Brønnøysundregistrene og nesten like mange har reservert seg mot henvendelser fra frivillige organisasjoner. Alle kan reservere seg mot telefonsalg fra næringsdrivende og frivillige organisasjoner.

Alle kan reservere seg mot telefonsalg

Dette gjør du reservasjonsregisteret. I tillegg skal det være mulig å reservere seg direkte hos den næringsdrivende. Det er i utgangspunktet forbudt for næringsdrivende å rette markedsføring ved telefon til forbrukere som har reservert seg. Telefonhenvendelser er likevel tillatt dersom du

  • er eksisterende kunde/bidragsyter hos den aktuelle næringsdrivende/frivillige organisasjonen.
  • uttrykkelig har anmodet om å bli kontaktet av den næringsdrivende

Næringsdrivende er pålagt å oppdatere sitt adresseregister mot reservasjonsregisteret før de henvender seg for første gang .

Det er forbudt med telefonmarkedsføring til forbrukere på lørdager, helgedager og på virkedager før kl. 09.00 og etter kl. 21.00. Det er også forbudt med telefonmarkedsføring på dager som er likestilt med helgedager.

Markedsundersøkelser er ikke underlagt de samme reglene som markedsføring per telefon. Henvendelser fra meningsmålingsinstitutter faller utenfor telefonsalgsregelverkets anvendelsesområdet.

Reglene ved telefonsalg

Et salgstilbud gitt på telefon må bekreftes skriftlig i etterkant av telefonsamtalen. Deretter må tilbudet aksepteres skriftlig av forbrukeren for at bindende avtale skal være inngått. Dette skal det opplyses om i tilbudet. Kravene om skriftlig tilbud og aksept gjelder ikke ved oppringninger fra frivillige organisasjoner og ved salg av avisabonnement.

SIFO har på oppdrag fra departementet foretatt en evaluering av telefonsalgsreglene. Rapporten finnes her: SIFOs oppsummerende rapport om telefonsalg

Se også: Hvordan blir du kvitt telefonsalg? (Forbrukertilsynet)