Historisk arkiv

Nyheter

Strammer inn på telefonsalg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Reglene for telefonsalg skal strammes inn. Regjeringen har i dag lagt frem en lovproposisjon for Stortinget, med forslag til innstramminger.

Mange forbrukere blir oppringt av telefonselgere selv om de har reservert seg. Telefonsalg oppleves som en påtrengende form for markedsføring og topper klagestatistikken til Forbrukerombudet. Regjeringen foreslår derfor å stramme inn på regelverket.

- Vi må kunne forvente fra næringsdrivende at de respekterer valget til de som har reservert seg mot telefonsalg. Derfor foreslår vi nå lovendringer som skal sikre at forbrukere som har reservert seg mot telefonsalg, i størst mulig grad skal slippe denne salgsformen. Endringene skal også bidra til at Forbrukerombudet effektivt skal kunne forfølge klagesaker, sier forbrukerminister Solveig Horne (FrP).

Regjeringen foreslår blant annet følgende:

  • Næringsdrivende skal ikke lenger kunne drive telefonsalg overfor egne kunder som har reservert seg mot dette i Reservasjonsregisteret, med mindre kundene har bekreftet at de ønsker det. Det gis en overgangsordning på seks måneder, hvor næringsdrivende kan avklare med sine kunder om de ønsker telefonsalgshenvendelser.
  • For frivillige organisasjoner, foreslås det å opprettholde dagens regler. De vil fortsatt kunne drive telefonsalg og pengeinnsamling overfor eksisterende kunder eller givere, siden de har en viktig samfunnsoppgave.
  • Det innføres forbud mot at frivillige organisasjoner kan sende forespørsel om økonomisk støtte til en forbruker, dersom forespørselen kan bli oppfattet som et krav om betaling, f.eks. en utfylt faktura med beløp, kontonummer og betalingsfrist.
  • Det innføres forbud mot at en næringsdrivende kan innhente samtykke til telefonsalg på vegne av flere ulike næringsdrivende, for eksempel når forbrukere deltar i en konkurranse eller undersøkelse på internett.
  • Næringsdrivende og frivillige organisasjoner må registrere telefonnummer som brukes til telefonsalg, slik at dette blir søkbart i nummeropplysningstjenesten. Det blir forbudt å bruke skjult nummer ved telefonsalg. Dette vil gjøre det enklere for forbrukeren å identifisere hvem som har ringt og dermed reservere seg. Samtidig blir det enklere for Forbrukerombudet å forfølge klagesaker.

Forslagene til lovendringer fremmes for Stortinget 16. desember 2016. Stortinget skal etter planen behandle forslaget i løpet av våren 2017.

Gå til lovproposisjonen