Høring - forslag til endringer i reglene for telefonsalg

Departementet foreslår å endre unntakene i markedsføringsloven slik at telefonsalg fra næringsdrivende til forbrukere som er reservert i Reservasjonsregisteret kun er tillatt dersom forbrukeren har rettet en direkte anmodning til den enkelte aktøren om å få markedsføringshenvendelser per telefon.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 09.10.2015