Prop. 43 L (2016–2017)

Endringer i markedsføringsloven (telefonmarkedsføring mv.)

I proposisjonen foreslår departementet endringer i reglene om telefonmarkedsføring i markedsføringsloven. Forslagene innebærer en innstramming i reglene om telefonmarkedsføring for næringsdrivende, mens reglene for frivillige organisasjoner i stor grad videreføres. Formålet med endringene er å sikre at forbrukere som har tatt et aktivt valg og reservert seg mot telefonmarkedsføring, i størst mulig grad skal slippe denne salgsformen. Proposisjonen inneholder blant annet forslag om å fjerne adgangen for næringsdrivende til å rette telefonmarkedsføring mot sine eksisterende kunder som har reservert seg mot slike henvendelser. Næringsdrivende kan fortsatt kontakte sine kunder per telefon for å markedsføre nye varer eller tjenester, men kun dersom kunden har anmodet om dette. Endringene skal også gjøre det enklere for Forbrukerombudet å følge opp klagesaker effektivt.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget