Angrerettloven

Barne,- likestillings- og inkluderingsdepartementet

Lov 20. juni 2014 om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven)

Loven gjelder ved salg av varer og tjenester til forbruker, når den næringsdrivende opptrer i næringsvirksomhet, og avtalen inngås ved fjernsalg eller salg utenom faste forretningslokaler.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende tolkningsuttalelser