Angrerettloven

Lov om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven)

Se loven på lovdata.no

Tilhørende tolkningsuttalelser