Markedsføringsloven

Lov 16. juni 1972 nr. 47 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår (markedsføringsloven)

Se loven på lovdata.no

Tilhørende tolkningsuttalelser