Ekspedisjonssjef Lars Erik Aamot

Ekspedisjonssjef Lars Erik Aamot

Leder av olje - og gassavdelingen (OG)

E-post: lea@ed.dep.no
Telefon: 22 24 62 02
Mobil: 48 16 11 00