Ekspedisjonssjef Torhild H. Martinsen

Ekspedisjonssjef Torhild H. Martinsen

Energi- og vannressursavdelingen (EV)

E-post: Torhild-H.Martinsen@ed.dep.no
Telefon: 22 24 63 00