HR-seksjonen

Departementets personalpolitikk. Leder-, kompetanse- og organisasjonsutvikling. OEDs interne personaladministrasjon.

Departementets personalpolitikk. Leder-, kompetanse- og organisasjonsutvikling. OEDs interne personaladministrasjon.