Seksjon for sikkerhet og arbeidsmiljø

Seksjonen har ansvar for departementets arbeid med arbeidsmiljø, sikkerhet og beredskap i petroleumsvirksomheten, fornybar energi til havs, CO2-transport og -lagring og mineralvirksomhet på havbunnen. I tillegg følger arbeid knyttet til sektorregelverkets bestemmelse om sikring i petroleumsvirksomheten. Seksjonen har etatsstyringsansvaret for Havindustritilsynet.

Seksjonen har ansvar for departementets arbeid med arbeidsmiljø, sikkerhet og beredskap i petroleumsvirksomheten, fornybar energi til havs, CO2-transport og -lagring og mineralvirksomhet på havbunnen. I tillegg følger arbeid knyttet til sektorregelverkets bestemmelse om sikring i petroleumsvirksomheten. Seksjonen har etatsstyringsansvaret for Havindustritilsynet.