Seksjon for utbygging og drift (UDR)

Oppfølging av saker knyttet til utbygging, produksjon, drift og avslutning av olje- og gassfelt på norsk sokkel. Viktige milepæler er behandling av planer for utbygging og drift (PUD), produksjonstillatelser og avslutningsplaner. Seksjonen har etatsansvar for Sokkeldirektoratet.

Oppfølging av saker knyttet til utbygging, produksjon, drift og avslutning av olje- og gassfelt på norsk sokkel. Viktige milepæler er behandling av planer for utbygging og drift (PUD), produksjonstillatelser og avslutningsplaner. Seksjonen har etatsansvar for Sokkeldirektoratet.