Leteseksjonen (LS)

Gjennomføre konsesjonsrunder, utforme og følge opp konsesjonsverk, samt prekvalifisering av selskaper. Seksjonen følger opp leteaktiviteten, arbeidet med forvaltningsplaner og de uåpnede områdene.

Gjennomføre konsesjonsrunder, utforme og følge opp konsesjonsverk, samt prekvalifisering av selskaper. Seksjonen følger opp leteaktiviteten, arbeidet med forvaltningsplaner og de uåpnede områdene.