Petroleumsjuridisk seksjon (PJS)

Juridiske spørsmål knyttet til petroleumsvirksomheten, transport og lagring av CO2, og eierskapet i Gassco. Utarbeidelse av traktattekster, lover, forskrifter og konsesjonsverk. EU/EØS-rettslige spørsmål. Juridisk rådgivning. Behandling av juridiske spørsmål knyttet til avtaler og samtykker. Oppfølgning av sikkerhetslovens anvendelse for virksomhet under avdelingens ansvarsområde. Forberedelse til utvikling av havbunnsmineralvirksomhet.

Juridiske spørsmål knyttet til petroleumsvirksomheten, transport og lagring av CO2, og eierskapet i Gassco. Utarbeidelse av traktattekster, lover, forskrifter og konsesjonsverk. EU/EØS-rettslige spørsmål. Juridisk rådgivning. Behandling av juridiske spørsmål knyttet til avtaler og samtykker. Oppfølgning av sikkerhetslovens anvendelse for virksomhet under avdelingens ansvarsområde. Forberedelse til utvikling av havbunnsmineralvirksomhet.