Budsjett- og økonomiseksjonen (BØ)

Samordning og oppfølging av statsbudsjett og statsregnskap. Budsjett- og økonomispørsmål. Økonomi- og resultatstyring. Økonomiregelverket for staten. Anskaffelsesregelverket. Riksrevisjonen. EDs interne økonomiforvaltning, herunder regnskap, rapportering og kontroll.

Samordning og oppfølging av statsbudsjett og statsregnskap. Budsjett- og økonomispørsmål. Økonomi- og resultatstyring. Økonomiregelverket for staten. Anskaffelsesregelverket. Riksrevisjonen. EDs interne økonomiforvaltning, herunder regnskap, rapportering og kontroll.