Bušeahtta- ja ekonomiijasekšuvdna (BE)

Ovttastahttit ja čuovvolit stáhtabušeahta ja stáhtarehketdoalu. Bušeahtta- ja ekonomiijaáššit. Ekonomiija- ja boahtostivrejupmi. Stáhta ekonomiijamearrádusat. Háhkamiid njuolggadusat. Riikkarevišuvdna. OED siskkáldas ekonomiijahálddašeapmi, nugo rehketdoallu, raporteren ja dárkkisteapmi.

Ovttastahttit ja čuovvolit stáhtabušeahta ja stáhtarehketdoalu. Bušeahtta- ja ekonomiijaáššit. Ekonomiija- ja boahtostivrejupmi. Stáhta ekonomiijamearrádusat. Háhkamiid njuolggadusat. Riikkarevišuvdna. OED siskkáldas ekonomiijahálddašeapmi, nugo rehketdoallu, raporteren ja dárkkisteapmi.