Seksjon for marked, analyse og infrastruktur (MAI)

Økonomiske analyser av petroleumsvirksomheten, herunder anslag og vurderinger til nasjonalbudsjett og statsbudsjett. Generelle markedsspørsmål og markedsanalyser samt prisprognoser for råolje, gass, våtgass og kondensat. Analyser av sentrale forhold for departementets arbeid med å utforme petroleumspolitikken på kort og lang sikt. Oppfølging av saker knyttet til utvikling, drift og bruk av rørledninger og landbehandlingsanlegg for gass og olje. Regulering av infrastruktur på norsk sokkel. Oppfølging av relevante EU-saker. Eieroppfølging av Gassco. Sekretariat for Petroleumsprisrådet, som setter normpriser for olje fra norsk sokkel. Implementering av EITI (Extractive Industries Transparency Initiative) i Norge. Bilaterale kontakt med andre produsent- og konsumentland, samt norsk deltagelse i internasjonale fora slik som Det internasjonale energibyrå (IEA), Det internasjonale energiforum (IEF) og Gas Exporting Countries Forum (GECF).

Økonomiske analyser av petroleumsvirksomheten, herunder anslag og vurderinger til nasjonalbudsjett og statsbudsjett. Generelle markedsspørsmål og markedsanalyser samt prisprognoser for råolje, gass, våtgass og kondensat. Analyser av sentrale forhold for departementets arbeid med å utforme petroleumspolitikken på kort og lang sikt. Oppfølging av saker knyttet til utvikling, drift og bruk av rørledninger og landbehandlingsanlegg for gass og olje. Regulering av infrastruktur på norsk sokkel. Oppfølging av relevante EU-saker. Eieroppfølging av Gassco. Sekretariat for Petroleumsprisrådet, som setter normpriser for olje fra norsk sokkel. Implementering av EITI (Extractive Industries Transparency Initiative) i Norge. Bilaterale kontakt med andre produsent- og konsumentland, samt norsk deltagelse i internasjonale fora slik som Det internasjonale energibyrå (IEA), Det internasjonale energiforum (IEF) og Gas Exporting Countries Forum (GECF).