Seksjon for energianalyser (EA)

Seksjonens arbeidsområde omfatter allmenne energipolitiske spørsmål og koordinering av overordnede saker på energiområdet. Seksjonene har et spesielt ansvar for analysearbeidet på avdelingen, herunder utvikling av metodeverktøy i energisektoren, analyser av utviklingen i kraft- og energisystemet på kort og lang sikt, vurderinger av hvordan ulike virkemidler påvirker energisektoren samt samfunnsøkonomiske vurderinger av konkrete tiltak på energiområdet. Seksjonen har videre ansvaret for koordineringer av EU/EØS saker på avdelingen, og oppfølgingen større overgripende regelverk på EU-området.

Seksjonens arbeidsområde omfatter allmenne energipolitiske spørsmål og koordinering av overordnede saker på energiområdet. Seksjonene har et spesielt ansvar for analysearbeidet på avdelingen, herunder utvikling av metodeverktøy i energisektoren, analyser av utviklingen i kraft- og energisystemet på kort og lang sikt, vurderinger av hvordan ulike virkemidler påvirker energisektoren samt samfunnsøkonomiske vurderinger av konkrete tiltak på energiområdet. Seksjonen har videre ansvaret for koordineringer av EU/EØS saker på avdelingen, og oppfølgingen større overgripende regelverk på EU-området.