Reguleringsmyndigheten for energi (RME)

RME er organisert som en egen og uavhengig enhet i NVEs organisasjon med et eget budsjett fastsatt av Stortinget.

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) ble 1.november 2019 utpekt av Energidepartementets som reguleringsmyndighet i medhold av energiloven § 2-3 og naturgassloven § 4 for å utføre oppgavene som uavhengig reguleringsmyndighet.

RMEs oppgaver knytter seg til oppsyn med de nasjonale markedene for elektrisitet og naturgass, utvikling og oppfølging av markedsregelverket og samarbeid med andre norske myndigheter og andre lands reguleringsmyndigheter og internasjonale organisasjoner i samsvar med Norges EØS-rettslige forpliktelser.

 

Nettside: https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten/