Årsregnskap

Energidepartementet

Energidepartementet har utarbeidet og avlagt årsregnskap i henhold til gjeldende bestemmelser.

Regnskapet gir et dekkende bilde av departementets disponible bevilgninger, regnskapsførte utgifter, inntekter, eiendeler og gjeld.

Årsregnskap 2023

Årsregnskap 2022 | Revisjonsberetning 2022

Årsregnskap 2021 | Revisjonsberetning 2021

Årsregnskap 2020 | Revisjonsberetning 2020

Årsregnskap 2019 | Revisjonsberetning 2019

Årsregnskap 2018  | Revisjonsberetning 2018

Årsregnskap 2017  | Revisjonsberetning 2017

Årsregnskap 2016  | Revisjonsberetning 2016

Årsregnskap 2015

Årsregnskap 2014

Energidepartementet er forvalter av Fond for klima, fornybar energi og energiomlegging, og har avlagt eget regnskap for dette i henhold til gjeldende bestemmelser.

Årsregnskap for Fond for klima, fornybar energi og energiomlegging for 2018

Årsregnskap for Fond for klima, fornybar energi og energiomlegging for 2017

Årsregnskap for Fond for klima, fornybar energi og energiomlegging for 2016

Årsregnskap for Fond for klima, fornybar energi og energiomlegging for 2015

Årsregnskap for Fond for klim, fornybar energi og energiomlegging for 2014