Historikk

Olje- og energidepartementet (OED) ble opprettet 1. januar 1997 med utgangspunkt i den del av det tidligere Nærings- og energidepartementet som arbeidet med olje- og energispørsmål. Energisektoren hadde også sitt eget departement i perioden 1978-1992.

Olje- og energisektoren og dens betydning for norsk økonomi øker fortsatt. Gradvis vekst i markedsandelene for norsk olje og gass i internasjonale markeder og økt samhandel innenfor elektrisitetssektoren i Nord-Europa styrker Norges internasjonale rolle. Større kunnskap om sammenhengen mellom energi og miljø stiller krav til utvikling og bruk av miljøvennlige energibærere samtidig som utviklingen i internasjonalt miljøarbeid legger viktige føringer på vår rolle som energiprodusent. Norske energiselskaper og leverandører retter i økende grad sitt blikk mot internasjonale markeder. Disse utviklingstrekkene stiller Olje- og energidepartementet overfor nye og utfordrende oppgaver. Forvaltningen av verdiene i vannkraften og innenlandsk energipolitikk vil fortsatt ha stor oppmerksomhet nasjonalt og lokalt.

Olje- og energidepartementets hovedoppgave er å tilrettelegge en samordnet og helhetlig energipolitikk.

Olje- og energidepartementet (OED) endrer navn til Energidepartementet (ED) den 1. januar 2024. 

Se også tidligere ministere.