Energidepartementets tilskuddsordninger

Energidepartementet forvalter selv en tilskuddsordning knyttet til formidling og kompetanseutvikling med relevans for energiområdet. Nedenfor finner du informasjonen du trenger for å søke om tilskudd fra denne ordningen.

Øvrige tilskuddsordninger departementet har ansvar for er delegert til Norges vassdrags- og energidirektoratGassnova SF, Forskningsrådet og Sørlandets Kompetansefond. For mer informasjon om disse ordningene må du se på deres respektive internettsider. 

Tilskudd til formidling og kompetanseutvikling med relevans for energiområdet

Tilskuddsordningen skal bidra til å styrke departementets kunnskap om og arbeid med energipolitikk. Dette omfatter forsknings-, utviklings- og samarbeidstiltak som kan bidra til økt eller ny kunnskap.

Det kan også omfatte samhandlingstiltak innen sektoren som bidrar til mer effektiv oppnåelse av målsettinger, gjennomføring av kostnadseffektive løsninger og kvalitets­forbedringer. Tiltak skal primært, men ikke utelukkende, ha som formål å dekke relevante temaområder som ikke blir dekket av annen offentlig finansiert forskningsinnsats eller andre ordninger.

Nærmere om krav til innhold finner du her: Regelverk for tilskuddsordning knyttet til formidling og kompetanseutvikling med relevans for energispørsmål

Søknadsfrist
Ingen søknadsfrist