Havindustritilsynet

Havindustritilsynet legger premisser for og følger opp at aktørene innenfor hele tilsynets myndighetsområde holder et høyt nivå når det gjelder arbeidsmiljø, sikkerhet og beredskap. I tillegg følger tilsynet opp sikring i petroleumsvirksomheten.

Havindustritilsynet legger premisser for og følger opp at aktørene innenfor hele tilsynets myndighetsområde holder et høyt nivå når det gjelder arbeidsmiljø, sikkerhet og beredskap. I tillegg følger tilsynet opp sikring i petroleumsvirksomheten.

Myndighetsansvaret til Havindustritilsynet omfatter petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel med enkelte petroleumsanlegg på land, fornybar energiproduksjon til havs, CO2-transport og -lagring og mineralvirksomhet på havbunnen.

Havindustritilsynet er også utpekt som tilsyn etter sikkerhetsloven for petroleumsvirksomheten.

Petroleumstilsynet endret navn til Havindustritilsynet 1. januar 2024. 

www.havtil.no

Tildelingsbrev, instrukser og årsapporter

Nettside: https://www.havtil.no/