Statssekretær Astrid Bergmål

Statssekretær Astrid Bergmål (Ap)

Astrid Bergmål (f. 1982) ble utnevnt til statssekretær i Olje- og energidepartementet 20. juni 2023.

Tiltrådte: 20.06.2023
Født: 1982

Adresse: Akersgata 59, 0033 Oslo
E-post: postmottak@ed.dep.no

Astrid Bergmål (født 1982) kom fra stillingen som statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, en stilling hun hadde siden regjeringen Støre tiltrådte 14. oktober 2021. Hun har tidligere ledet Virke Reiseliv og vært politisk rådgiver i Arbeiderpartiets stortingsgruppe.

I 2011-2012 var Bergmål politisk rådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet. Hun var vararepresentant på Stortinget for Rogaland i perioden 2001-2005. Astrid Bergmål er utdannet jurist, med spesialisering i europarett og menneskerettigheter fra Universitetet i Oslo (2001-2007).