Pressekonferanse om havvind

Energiminister Terje Aasland holdt dette innlegget under pressekonferansen i forbindelse med at auksjonen for utbygging av havvind i området Sørlige Nordsjø II er gjennomført, 20. mars 2024.

Energiminister Terje Aasland og Jonas Gahr Støre under pressekonferansen.
Terje Aasland og Jonas Gahr Støre under pressekonferansen. Foto: Fanny Løvholm/Energidepartementet.

Sjekkes mot fremføring.

 

Vi har fulgt auksjonen live siden mandag, og jeg er glad for at vi nå har en vinner! Den første havvindauksjonen på norsk sokkel ble en stor suksess! Dette viser at regjeringens havvindpolitikk og de rammene vi har lagt for Sørlige Nordsjø II er vellykkede, og auksjonen viser at vi har truffet godt.

Dette er milepæl i regjeringens havvindsatsing, og i dag har vi tatt et stort seg videre i arbeidet med å utvikle havvind i Norge.


I Ventyr har vi fått en sterk vinner, som jeg er sikker på at vil gjennomføre utbyggingen av Sørlige Nordsjø på en god måte. Gjennom prekvalifiseringen har konsortiet dokumentert at de oppfyller kravene vi har stilt til bærekraft, positive ringvirkninger og gjennomføringsevne.

Det neste som skjer nå, er at differansekontrakten mellom staten og Ventyr skal signeres. Det vil skje senest om fire uker.

Som statsministeren sa, ble vinnerbudet 115 øre. Når den månedlige vindvektede strømprisen er over 115 øre, vil staten få utbetalt differansen. Når prisen er under, vil staten betale differansen. Det totale støttebeløpet kan uansett ikke overstige rammen på 23 milliarder.

Konsortiet får en tidsavgrenset enerett til å gjennomføre en prosjektspesifikk konsekvensutredning, og å søke om konsesjon etter havenergilova. Vi ser fram til å motta program for konsekvensutredning.

Ventyr er eid av Parkwind og Ingka Investments. Parkwind har bred kunnskap og kompetanse med utvikling, finansiering, bygging og drift av havvindparker i det europeiske markedet. Ingka bidrar med økonomiske ressurser som del av sin satsing på bærekraft. Konsortiet har inngått et strategiske partnerskap med NorSea gruppen, et norsk leverandørselskap som har lang og omfattende erfaring med havner og baser. Vi ser fram til samarbeidet.