Tale 8.mai-markering

Energiminister Terje Aasland holdt dette innlegget under 8. mai-markeringen i Tønsberg 8. mai 2024.

Energiminister Terje Aasland på markeringen i Tønsberg
Energiminister Terje Aasland på markeringen i Tønsberg. Foto: ED

Sjekkes mot fremføring. 

Kjære alle sammen,

Takk for at jeg får delta på markering av frigjørings- og veterandagen her i Tønsberg. 

Fred, frihet og trygghet – lett å ta som en selvfølge. Når vi blikker ut på verden ser vi at det ikke er tilfelle. 

I dag, den 8. mai, samles vi for å minnes og hedre de som har kjempet og de som har gitt sitt liv for vår fred, frihet og vår trygghet.

8. mai markerer slutten på andre verdenskrig i Europa. Dette var en seier som ikke bare brakte frihet til kontinentet, men som også symboliserte kampen for demokrati, menneskerettigheter og frihet fra tyranni og undertrykkelse.

Vi må alltid huske at fred og frihet kommer med en kostnad. Etter andre verdenskrig og etter kriger og konflikter etter 1945.

En kostnad som våre veteraner i verste fall har betalt for med sitt liv, sin helse og sitt velvære.

Dagen i dag er en dag for refleksjon, takknemlighet og solidaritet.

Dette er frigjøringsdagen. Dette er veterandagen.

Selv om vi i dag har blikket bakover, kan vi ikke tillate oss å glemme at truslene mot freden og stabiliteten fortsatt eksisterer.

Gaza, Rødehavet, Taiwan og ikke minst Russlands angrepskrig mot Ukraina understreker et nytt og tungt alvor over europeisk og transatlantisk sikkerhetspolitikk. Vi ser en tendens til at autoritære styrer i større grad utfordrer demokrati og frihet.

Norge og våre allierte står i en situasjon preget av økt uforutsigbarhet, usikkerhet og ustabilitet.

Dette er forhold som trolig vil vare. Det er derfor avgjørende at vi investerer i vår nasjonale sikkerhet og forsvarsevne.

Vi står nå ved et sikkerhetspolitisk tidsskille.

Regjeringens viktigste oppgave er å sikre tryggheten til det norske folk. Derfor har regjeringen lagt fram en ny langtidsplan for Forsvaret med en historisk stor satsing og styrking av Forsvaret. Langtidsplanen er den viktigste for utviklingen av vår forsvarsevne på mange tiår, og et viktig grunnlag for vår trygghet tilpasset tiden vi lever i.

Gjennom den nye langtidsplanen vil regjeringen øke den nasjonale sikkerheten. Vi vil øke Forsvarets kapasitet, fleksibilitet og evne til å forsvaret landet – sammen med våre allierte.

Forsvarets fremste oppgave er å forhindre krig og sikre norske interesser og politisk handlefrihet, vår trygghet og frihet.

Det krever kvinner og menn som er villige til å ofre alt. For dette fortjener de både oppmerksomhet og takknemlighet, og det er derfor 8. mai også er en nasjonal merkedag for veteranene våre.

Vi viser vår støtte og anerkjennelse til alle norske kvinner og menn som har gjort, og som fortsatt gjør en innsats for å verne om vårt demokrati, for fred og frihet, her hjemme så vel som ute.

Dagens veteraner og soldater representerer de samme verdiene og holdningene som de som gjorde sin innsats under andre verdenskrig. Deres erfaringer og historier er en påminnelse om viktigheten av å stabilisere sårbare stater, bekjempe internasjonal terrorisme og arbeide for internasjonal fred og sikkerhet. Slik forsvarer de også våre demokratiske verdier.

Vi skal ta vare på våre veteraner. 

Kjære alle sammen.

Fred, frihet og demokrati kommer ikke av seg selv. Det er ingen selvfølge.

Forsvaret, totalforsvaret og NATO er viktig for Norges frihet og selvstendighet.

Takk til alle veteraner. Takk til våre allierte. Og takk til alle som fortsetter å kjempe for en bedre verden.