Enable Javascript in your browser for an improved experience of regjeringen.no

Available positions

Rådgiver/seniorrådgiver

Vi har koordineringsansvar for den nasjonale klimapolitikken, og oppfølging  av klimamålene. Vi jobber med utvikling og oppfølging av virkemidler for å redusere klimagassutslippene innenfor sektorene petroleum og fastlandsindustri. Analyse- og virkemiddelseksjonen (AV) bidrar også inn i arbeidet med internasjonale klimaforhandlinger, arbeid med nasjonal klimaovervåking, rapportering etter klimaloven, og arbeidet med tiltak og virkemidler. Vi har ansvaret for kvoteregelverket, den norske ...

Apply date: 3. august 2020

Seniorrådgiver

Vi har koordineringsansvar for den nasjonale klimapolitikken, og oppfølging  av klimamålene. Vi jobber med utvikling og oppfølging av virkemidler for å redusere klimagassutslippene innenfor sektorene petroleum og fastlandsindustri. Analyse- og virkemiddelseksjonen (AV) bidrar også inn i arbeidet med internasjonale klimaforhandlinger, arbeid med nasjonal klimaovervåking, rapportering etter klimaloven, og arbeidet med tiltak og virkemidler. Vi har ansvaret for kvoteregelverket, den norske ...

Apply date: 3. august 2020

Go to the top