Enable Javascript in your browser for an improved experience of regjeringen.no

Available positions

Jurist

Hva gjør vi i næringsseksjonen?  Vi har ansvar for politikkutvikling innenfor områdene helse- og miljøfarlige kjemikalier og langtransportert luftforurensning. Dette omfatter nasjonalt og internasjonalt arbeid, inkludert EU/EØS. Seksjonen har et spesielt ansvar for forurensningsloven og produktkontrolloven med tilhørende forskrifter. Vi har også ansvar for regulering av forurensende utslipp fra for eksempel industri, akvakultur og avløp, og for håndtering av farlig ...

Apply date: 1. april 2019

Førstekonsulent/rådgjevar

...

Apply date: 27. mars 2019

Samfunnsøkonom

Hva gjør vi i avfall- og marin forsøplingsseksjonen?  Vi har ansvaret for internasjonalt arbeid, EU/EØS-arbeid og nasjonal politikkutvikling innenfor områdene avfall, herunder plast og marin forsøpling, og sirkulær økonomi. Seksjonen har også ansvar for miljøkrav i offentlige anskaffelser, miljøspørsmål i forbrukersaker og miljømerking.Dine arbeidsoppgaver vil være: nasjonalt og internasjonalt arbeid innen avfall, sirkulær ...

Apply date: 24. mars 2019

direktør ved Norsk kulturminnefond

Direktør ved Norsk kulturminnefond:  Norsk kulturminnefond ble opprettet av Stortinget i 2002, lokalisert til Røros, med hele landet som arbeidsfelt. Kulturminnefondet er direkte underlagt Klima- og miljødepartementet med et eget styre. Administrasjonen har for tiden 19 ansatte.Kulturminnefondet er et lavterskeltilbud og en rendyrket tilskuddsordning for private eiere av verneverdige kulturminner.I 2019 har Kulturminnefondet vel 116 mill. kroner til ...

Apply date: 25. mars 2019

Go to the top