Lærling i service- og administrasjonsfaget

Vi skal ansette en lærling i service- og administrasjonsfaget fra august 2022 med to års varighet. Du må ha bestått Vg1 salg, service og reiseliv og Vg2 service, sikkerhet og administrasjon. Vi ser etter deg som er engasjert og interessert i lærefaget ditt. Klima- og miljødepartementet er en trivelig og lærerik arbeidsplass. Vi holder til i fine lokaler i Oslo sentrum. Vi har eget trimrom og tilbyr bl.a. yoga, pilates, innebandy og fotball. Vi har et aktivt bedriftsidrettslag som står for mange ...

Apply date: 28. februar 2022

Er du ein god dokumentasjonsforvaltar? Her er jobben for deg!

Vi har ansvar for dagleg drift og utvikling av KLD si fullelektroniske arkivteneste, samt at rutinar og dokumenthåndtering er i samsvar med gjeldande reglar og instruksar. Vi er 8 kollegaer, og har det triveleg saman i eit hektisk og hyggeleg miljø. ...

Apply date: 6. februar 2022

Rådgiver/seniorrådgiver 

Kunnskaps- og globalenheten leder og koordinerer viktige deler av det globale klima- og miljøsamarbeidet som Norge deltar i. Dette inkluderer arbeidet med FNs miljøprogram og FNs Miljøforsamling UNEA,  Konvensjonen om biologisk mangfold og Naturpanelet. Enheten har også ansvar for departementets arbeid med FNs bærekraftsmål, Global Environment Facility (GEF) og OECD. Videre har enheten ansvar for å fremme miljø gjennom forskning og høyere utdanning, miljødata, miljøovervåkning og statistikk. ...

Apply date: 30. januar 2022