Positions advertised on Jobbnorge.no

Rådgiver/seniorrådgiver 

Seksjonen har ansvar for sammenhengen mellom økonomisk utvikling og grønn omstilling.Seksjonen har tre hovedfelt: energiomstilling, ...

Apply date: 28.04.2024

Seniorrådgiver

Norges internasjonale klima- og skoginitiativ er Norges største internasjonale klimasatsing. Å stoppe ødeleggelsen av regskogen er ...

Apply date: 02.05.2024

Seniorrådgivar

Noregs internasjonale Klima- og skoginitiativ er Noregs største internasjonale klimasatsing. Å stoppe øydelegginga av regnskog er ...

Apply date: 02.05.2024

Fagdirektør innan samfunns- og miljøøkonomi

Seksjonen har ansvar for samanhengen mellom økonomisk utvikling og grøn omstilling.Seksjonen har tre hovudfelt: energiomstilling, ...

Apply date: 05.05.2024