Available positions

Fagdirektør - for grønn omstilling

Det er ledig en fast stilling som fagdirektør for grønn omstilling Klima- og miljødepartementet, ved Klimaavdelingen.   Arbeidsoppgaver:   For at verden skal lykkes med å redusere omfanget av menneskeskapte klimaendringer, er det avgjørende å skape engasjement om det grønne skiftet. Norge har ...

Apply date: 2. september 2018

Har du lyst til å være med å forme utviklingen av det globale miljøarbeidet?

Vi har ledig to faste stillinger i kunnskaps- og globalseksjonen. En førstekonsulent og en rådgiver/seniorrådgiver. Dine arbeidsoppgaver: Du vil få varierte og spennende oppgaver innenfor helt sentrale deler av seksjonens ansvar for det internasjonale miljøarbeidet. Dette innebærer blant annet: ...

Apply date: 27. august 2018

Direktør for Direktoratet for kulturminneforvaltning (Riksantikvar)

Det er ledig stilling som Riksantikvar ved Riksantikvaren - direktoratet for kulturminneforvaltning. Stillingen er et åremål på seks år med mulighet for ytterligere én periode.   Riksantikvaren er et fagdirektorat under Klima- og miljødepartementet. Riksantikvaren har ca 145 ansatte og holder til i Oslo. Riksantikvaren er Klima- og miljødepartementets fagdirektorat i spørsmål om forvaltning ...

Apply date: 17. september 2018