Enable Javascript in your browser for an improved experience of regjeringen.no

Førstekonsulent/rådgiver - langt vikariat

Norges internasjonale Klima- og skoginitiativ styres fra Klimaavdelingen i Klima- og miljødepartementet. Initiativet omfatter også medarbeidere i Norad og ved norske utenriksstasjoner. Initiativet skal bidra til at redusert og reversert avskoging medvirker til et stabilt klima, økt naturmangfold og bærekraftig utvikling. Initiativet er en sentral del av norsk klimapolitikk og et flaggskip i Norges bidrag til utslippsreduksjoner internasjonalt. Mer informasjon om initiativet finnes på ...

Apply date: 4. oktober 2020

Seniorrådgjevar

Norges internasjonale Klima- og skoginitiativ er styrt frå Klimaavdelinga i Klima- og miljødepartementet. Initiativet omfattar også medarbeidarar i Norad og ved norske utanriksstasjonar. Initiativet skal medverke til at redusert og reversert avskoging skal gi eit meir stabilt klima, auka naturmangfald og meir berekraftig utvikling. Initiativet er ein sentral del av norsk klimapolitikk og eit flaggskip i Noregs bidrag til utsleppsreduksjonar internasjonalt. Meir informasjon om initiativet ...

Apply date: 4. oktober 2020