Enable Javascript in your browser for an improved experience of regjeringen.no

Available positions

Økonom (rådgiver/seniorrådgiver)

Vi har koordineringsansvar for den nasjonale klimapolitikken, og oppfølging  av klimamålene. Vi jobber med utvikling og oppfølging av virkemidler for å redusere klimagassutslippene innenfor sektorene petroleum og fastlandsindustri. Analyse- og virkemiddelseksjonen (AV) bidrar også inn i arbeidet med internasjonale klimaforhandlinger, arbeid med nasjonal klimaovervåking, rapportering etter klimaloven, og arbeidet med tiltak og virkemidler. Vi har ansvaret for kvoteregelverket, den norske ...

Apply date: 26. februar 2020

Jurist (rådgiver/seniorrådgiver)

Vi har ansvaret for internasjonalt arbeid, EU/EØS-arbeid og nasjonal politikkutvikling innenfor områdene avfall, bl.a. plast og marin forsøpling, og sirkulær økonomi. Seksjonen har også ansvar for miljøkrav i offentlige anskaffelser, miljøspørsmål i forbrukersaker og miljømerking. ...

Apply date: 25. februar 2020

Jurist

Vi har ansvar for nasjonal politikkutvikling og internasjonalt arbeid knyttet til miljø i polarområdene. Seksjonen har spesielt ansvar for forvaltning av naturmiljøet på Svalbard, etatsstyring av Norsk polarinstitutt, Svalbard miljøvernfond og miljøvernarbeidet hos Sysselmannen på Svalbard. Seksjonen forvalter statens eierskap i Kings Bay AS. Utvikling av forskningsbasert kunnskap om miljø i polarområdene er et viktig virkemiddel iarbeidet. ...

Apply date: 25. februar 2020

Go to the top