Available positions

Førstekonsulent/rådgiver - To jurister

Naturforvaltningsavdelingen ønsker å styrke sin juridiske kompetanse med to stillinger, st. nr KLD21/17. Arbeidsoppgaver Det juridiske arbeidet i avdelingen omfatter et stort saksfelt, bl.a. knyttet til alle virkemidler i naturmangfoldloven for forvaltning av økosystemer og arter, fremmede arter og rovvilt, friluftsloven, motorferdsel, samt generell forvaltningsrett. Arbeidsoppgavene vil bestå av tolkning av regelverk, ...

Apply date: 10. mai 2017

Ekspedisjonssjef - vikariat

Vikariat som ekspedisjonssjef i Klimaavdelingen – Klima- og miljødepartementet Søknadsfrist: 25. april 2017   Det er ledig et toårig vikariat til og med 31.7.2019 som ekspedisjonssjef i ...

Apply date: 25. april 2017