Jurist (førstekonsulent/rådgiver). Ettårig vikariat (med mulighet for forlengelse) og tiltredelse så raskt som mulig

Vi har ansvaret for internasjonalt arbeid, EU/EØS-arbeid og nasjonal politikkutvikling innen sirkulær økonomi, avfall og plastforurensning mv. Seksjonen har også ansvar for miljøkrav i offentlige anskaffelser, miljøspørsmål i forbrukersaker og miljømerking. ...

Apply date: 8. mars 2021