Enable Javascript in your browser for an improved experience of regjeringen.no

Available positions

Spesialutsending

Norges internasjonale Klima- og skoginitiativ styres fra Klimaavdelingen i Klima- og miljødepartementet. Initiativet omfatter også medarbeidere i Norad og ved norske utenriksstasjoner.  Initiativet jobber langs flere spor for å bidra til redusert tropisk avskoging, bl.a. bilaterale samarbeid med de største regnskoglandene, multilateral innsats, støtte til sivilsamfunnsorganisasjoner og samarbeid med næringsliv for å få til avskogingsfrie forsyningskjeder. https://www.regjeringen.no/klimaskog ...

Apply date: 19. desember 2019

Go to the top