Departemeantta birra

Bargo- ja searvadahttinministtar lea bajimus ovddasvástádus:

  • Bargomárkanpolitihkas 
  • Bargobiras- ja sihkkarvuođapolitihkas 
  • Ealáhatpolitihkas
  • Čálgo- ja sosiálapolitihkas

Bargodepartemeanttas leat čieža fágaossodaga, guokte hálddahusossodaga ja bargoveahkaossodat.

Departemeantta jođiha bargoministtar. Stáhtaráđis lea politihkalaš bargoveahka mas leat njeallje stáhtačálli ja politihkalaš ráđđeaddi.

Departemeantaráđđi lea departemeantta hálddahusa jođiheaddji. Departemeantaráđi bargovehkii gullet preassa- ja gulahallansekšuvdna, departemeantaráđi ovdakontuvra ja politihkalaš njunušgotti ovdakontuvrrat.